Hjemrejsestøtte til asylansøgere, der har frafaldet eller fået afslag på deres ansøgning om asyl

Hvis du er meddelt afslag på asyl, eller hvis du har frafaldet din ansøgning om asyl, kan du ansøge om hjemrejsestøtte.

Følgende personer kan ansøge om hjemrejsestøtte jf. Hjemrejselovens § 8, stk. 2, nr. 1:

"en udlænding, som opholder sig i Danmark, og som er registreret som asylansøger og er meddelt afslag på asyl af Udlændingestyrelsen eller Flygtningenævnet eller har frafaldet sin ansøgning om asyl."

Efter gældende praksis kan også personer, der har haft en opholdstilladelse på asylområdet og nu er udvist ved dom, ansøge om hjemrejsestøtte.

Beløb du kan ansøge om:

 • Du kan søge om op til 20.000 danske kroner, hvis du medvirker til din hjemrejse.
 • Du kan søge om et reduceret beløb på op til 15.000 danske kroner, hvis du ikke medvirker til din hjemrejse fra start, men på et senere tidspunkt.

Hjemrejsestøtte tildeles enten som:

 • Kontant hjemrejsestøtte (udbetales kontant).
 • In kind-hjemrejsestøtte (udbetales ikke kontant, men via reintegrationspartner).

Du kan ikke selv vælge, om det skal være kontant hjemrejsestøtte eller in kind-hjemrejsestøtte.

Hjemrejsestøtte vil altid blive tildelt som in kind-hjemrejsestøtte, hvis der er en reintegrationspartner i det pågældende land. Efter hjemkomst vil du sammen med reintegrationspartneren skulle udarbejde en reintegrationsplan over, hvilke behov du har for at kunne etablere et bæredygtigt liv i dit lokalsamfund.

Din reintegrationsplan skal herefter godkendes af de danske udlændingemyndigheder, hvorefter din in kind-hjemrejsestøtte vil blive udbetalt via reintegrationspartneren direkte til de godkendte aktiviteter.

Hjemrejsestøtte med supplerende kontantbeløb:

Hvis du ønsker at frafalde din asylansøgning efter afgørelse om afslag hos Udlændingestyrelsen, kan du ansøge om hjemrejsestøtte med supplerende kontant beløb.

Hvis du modtager afgørelse om afslag på din asylansøgning hos Udlændingestyrelsen, vil du blive indkaldt til en tænkepause-samtale hos Hjemrejsestyrelsen.*

Til tænkepause-samtalen vil du blive informeret om dine muligheder vedrørende din asylsag samt mulighed for at ansøge om hjemrejsestøtte med supplerende kontantbeløb, hvis du vælger at frafalde din ansøgning om asyl. 

Beløb du kan ansøge om:

 • Frafalder du din asylansøgning inden 14 dage efter at du har modtaget Udlændingestyrelsens afgørelse om afslag, kan du ansøge om 20.000 danske kroner i supplerende kontantbeløb. Derudover ansøger du automatisk om op til 20.000 danske kroner i hjemrejsestøtte.
  I alt ansøger du derfor om op til 40.000 danske kroner.

 • Frafalder du din asylansøgning efter 14 dage efter du har modtaget Udlændingestyrelsens afgørelse om afslag, kan du ansøge om 10.000 danske kroner i supplerende kontantbeløb. Derudover ansøger du automatisk om op til 20.000 danske kroner i hjemrejsestøtte.
  I alt ansøger du derfor om op til 30.000 danske kroner. 

Det supplerende kontantbeløb vil altid blive udbetalt kontant, men hjemrejsestøtte tildeles enten som:

 • Kontant hjemrejsestøtte (udbetales kontant).
 • In kind-hjemrejsestøtte (udbetales ikke kontant, men via reintegrationspartner).

Du kan ikke selv vælge, om hjemrejsestøtte skal være kontant hjemrejsestøtte eller in kind-hjemrejsestøtte.

Hjemrejsestøtte vil altid blive tildelt som in kind-hjemrejsestøtte, hvis der er en reintegrationspartner i det pågældende land. Efter hjemkomst vil du sammen med reintegrationspartneren skulle udarbejde en reintegrationsplan over, hvilke behov du har for at kunne etablere et bæredygtigt liv i dit lokalsamfund.

Din reintegrationsplan skal herefter godkendes af de danske udlændingemyndigheder, hvorefter din in kind-hjemrejsestøtte vil blive udbetalt via reintegrationspartneren direkte til de godkendte aktiviteter.

 

 *Du vil ikke blive indkaldt til tænkepause-samtale, hvis du har modtaget afgørelse om afslag på asyl efter åbenbart grundløs- eller åbenbart grundløs haster-procedure hos Udlændingestyrelsen.

Er din asylansøgning behandlet efter åbenbart grundløs-procedure hos Udlændingestyrelsen, kan du ved afgørelse om afslag på asyl hos Udlændingestyrelsen ansøge om hjemrejsestøtte uden supplerende kontantbeløb

Du kan ikke søge om hjemrejsestøtte, hvis din asylansøgning er behandlet efter åbenbart grundløs haster-procedure hos Udlændingestyrelsen.

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte Hjemrejsestyrelsen, hvis du har spørgsmål.

Du kan finde vores kontaktoplysninger her