Hjemrejsestyrelsens whistleblower-ordning

Du kan som ansat i Hjemrejsestyrelsen, som samarbejdspartner til styrelsen eller som ansat hos en samarbejdspartner sende oplysninger om kritisable forhold ind via styrelsens whistleblower-ordning.

Du kan fx sende oplysninger ind om strafbare forhold, om grove eller gentagne overtrædelser af lovgivningen, af forvaltningsretlige principper eller væsentlige interne retningslinjer i styrelsen, om grove personrelaterede konflikter på arbejdspladsen som eksempelvis grov chikane, herunder af seksuel karakter, og bevidst vildledning af borgere eller samarbejdspartnere.

Du kan sende oplysninger ind via whistleblower-ordningen uden at oplyse din identitet. Du kan bl.a. bruge den digitale løsning via linket til portalen nedenfor. Hvis du vil være anonym, skal du være opmærksom på, at du ikke oplyser dit navn eller andet personhenførbart som fx adresse eller telefonnummer – heller ikke i eventuelle vedhæftede dokumenter.

Hvis du ønsker at bevare din anonymitet, skal du desuden være opmærksom på, at du ikke ved upload af filer, herunder dokumenter, film, fotos mv. utilsigtet kommer til at afgive oplysninger om din identitet.

Hvis du sender oplysninger fra en computer, der er på Hjemrejsestyrelsens netværk eller via linket til whistleblower-ordningen på hjemst.dk, vil dette evt. blive registreret som led i den almindelige logning af brugeraktiviteter på Hjemrejsestyrelsens netværk. Dette kan undgås ved at taste web-adressen https://uim-hjemst.sit-wb.dk i en browser på en privat eller offentlig computer, der ikke er tilkoblet Hjemrejsestyrelsens netværk.

Din henvendelse behandles i Hjemrejsestyrelsen af Ledelsessekretariatet. Vi ser på din henvendelse hurtigst muligt inden for almindelig kontortid.

Vi kan have behov for at stille dig spørgsmål for at sikre, at sagen kan oplyses tilstrækkeligt til, at den kan behandles. Hvis du har sendt oplysninger uden at oplyse din identitet eller dine kontaktoplysninger, kan vi kun kommunikere med dig via den digitale løsning. Derfor er det vigtigt, at du følger med i sagen ved løbende at logge dig ind og svare på evt. spørgsmål fra os.

Kontaktoplysninger: Hjemrejsestyrelsen, Ledelsessekretariatet, Birkerød Kongevej 2, 3460 Birkerød.

Her kan du tilgå Hjemrejsestyrelsens whistleblowerordning

Her kan du læse Hjemrejsestyrelsens whistleblowerordning (PDF)

Her kan du læse de fælles statslige retningslinjer for whistleblowerordningerne (PDF)

Her kan du læse den it-tekniske vejledning til whistleblowerordningerne på Udlændinge- og Integrationsministeriets område (PDF)

Her kan du læse Hjemrejsestyrelsens årsrapport for whistleblowerordning 2022